1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ιστοσελίδα www.minasiampi.com (στο εξής: «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία “Α. ΣΙΑΜΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, (στο εξής: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”), που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την έδρα της επί της οδού Κ. Γεωργούλη 1 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και τη λιανική πώληση ειδών ένδυσης και συναφών ειδών στους Χρήστες της Ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Επισκέπτες/Χρήστες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από Επισκέπτες/Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως Επισκέπτης της Ιστοσελίδας ορίζεται οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο www.minasiampi.com χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εγγραφής στο e-shop ή καταχώρηση οποιασδήποτε παραγγελίας. Ως Χρήστης της Ιστοσελίδας, ορίζεται οποιοσδήποτε εγγραφεί και/ή καταχωρήσει οποιαδήποτε παραγγελία στο e-shop.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) έκθεσης και διάθεσης των ειδών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ανεξάρτητη πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των ειδών.

Ο Επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες, περιγραφές και τις τιμές των ειδών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ο Χρήστης έχει πλέον των προαναφερομένων, τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί στο e-shop, επιλέγοντας «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» και στη συνέχεια «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Ο Χρήστης εγγράφεται μόνο μια φορά δηλώνοντας τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του (e-mail) και ένα μυστικό Κωδικό Πελάτη (password). Ο Χρήστης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) και Κωδικός (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να δει τα περιεχόμενα του «ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ» του. Ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει είδη, να αλλάξει το είδος ή την ποσότητά τους στην εκάστοτε παραγγελία του.
 • Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το e-shop.
 • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθεται λεπτομερώς παρακάτω.
 • Να δει το ιστορικό των παραγγελιών του, να δει τα πιστωτικά εκκαθαριστικά του και να κάνει ηλεκτρονική χρήση εκπτωτικών κουπονιών.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους στο παρόν αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.minasiampi.com δεν φέρει ευθύνη απέναντί του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί προ οποιασδήποτε προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, θα εκτελούνται κανονικά.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Α. Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου Χρήστη:

Κατά την εγγραφή στο e-shop, η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: Τίτλος, Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Όνομα ή Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Ταχυδρομικό Κώδικα, Πόλη, Χώρα, Περιοχή, Τηλέφωνο Οικίας, Κινητό Τηλέφωνο. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το e-shop και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Χρήστη.

Β. Χρήση των στοιχείων του χρήστη από το e-shop:

H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στους Χρήστες που:

 • έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο e-shop ή
 • έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω της Ιστοσελίδας, δηλαδή να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.τ.λ.

Η Ιστοσελίδα δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Χρήστη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. O Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας, όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο e-shop εφόσον αθροιστικά:

 • έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
 • δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι Χρήστες οικιοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι Χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του Επισκέπτη ή του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, όπως το όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet, η διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) μέσω της οποίας αποκτά πρόσβαση στο Internet, η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, οι σελίδες στις οποίες αποκτά πρόσβαση ενώ βρίσκεται στην Ιστοσελίδα, καθώς και η διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web από την οποία συνδέθηκε απευθείας στην Ιστοσελίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης, όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για (α) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, (β) την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις καταχώρησης ψευδούς ή ανακριβούς παραγγελίας, η μη (απο)πληρωμή της παραγγελίας κ.τ.λ.) ή (γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία των εργαζομένων στη ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των καταναλωτών των ειδών της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή του κοινού.

Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω Internet γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer). Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας εγγραφής. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, ο Επισκέπτης/Χρήστης όμως μπορεί όμως να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτει για να απορρίπτει τα cookies, εάν το επιθυμεί. Σε περίπτωση που επιλέξει να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις αλληλεπιδραστικές δυνατότητες της Ιστοσελίδας.

7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ο Χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα είδη που επιθυμεί να αγοράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει η Ιστοσελίδα.

Αφού κληθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των ειδών και τη διεύθυνση αποστολής του τιμολογίου, καλείται να πληρώσει, επιλέγοντας έναν από τους ενδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται την από μέρους της διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του e-shop, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της, θα είναι αδιάκοπες και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να παραδίδει τα είδη της σε συσκευασία που ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων ειδών και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Σημείωση: Στην Ιστοσελίδα δεν αποθηκεύονται ούτε επεξεργάζονται οι αριθμοί και τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.

8. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει καταβάλλει προσπάθεια ώστε ο Χρήστης να μπορεί να καταλήγει στην επιλογή των ειδών που θα ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του. Παρέχεται ωστόσο στο Χρήστη δικαίωμα να επιστρέψει το είδος που αγόρασε εύκολα και γρήγορα υπό τους όρους που περιγραφονται στη σελίδα Πολιτική Επιστροφών.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Επισκέπτης και Χρήστης του e-shop έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Να χρησιμοποιεί με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την Ιστοσελίδα και να τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή και/ή προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.)
 • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
 • Να παρέχει αληθή, πλήρη και ορθά Στοιχεία Λογαριασμού κατά την εγγραφή του. Να ενημερώνει τα Στοιχεία Λογαριασμού του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη. Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το κωδικό πρόσβασής του (password) στις υπηρεσίες του www.minasiampi.com. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@minasiampi.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών
 • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
 • Να παρέχει ορθά και ακριβή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες ειδών, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες ειδών, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και είδη πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Καλαμάτας.